SORŢII

SORŢII
1868. -Sorţii aruncaţi în numele Domnului se folosesc numai atunci cînd oamenii şi-au epuizat toate puterile în alegerea dintre două sau mai multe lucruri, persoane sau probleme familiale sau sociale, fără a se ajunge la dezlegarea convenabilă tuturor. In aceste cazuri "Sorţul pune capăt neînţelegerilor şi hotărăşte între cei puternici" (Prov. 18, 18). Despre aceasta martoră este Sf. Scriptură: Urim şi Tumim (Exod. 28,30). împărţirea Palestinei (Num. 26,55; 33,54; Deut. 1,38; Iosua l, 6; 14,2; 15, l; 16, l; 19,1-40). Alegerea dintre persoane, lucruri, etc. (F. Ap. 1, 23-26; Matei 27, 36; Luca 23, 34; losua 8, 15-18; I Regi 10, 20-21; 14, 38-39; Luca 1, 9; I Cor. 24, 5; 25, 8; 26, 13-14). Alegerea jertfei (Lev.
16, 9-10). Cînd adevărul este evident şi toţi cad de acord, este păcat a se arunca sorţi fiindcă este o ispitire şi o întrebare fără rost (Iez. 24, 6; Ioil 5, 3; Num. 3, 10; I Regi 28, 6). Sorţii străini de Biserică se practică în jocurile de noroc al cărui cîştig este un furt deghizat. Numai cei răi decurg la sorţi, călăuziţi fiind de cugete străine de duhul Bisericii (Ps. 21,18; Ioan 19, 24).
1869. -Se iau atîtea bucăţele de hîrtie cîte lucruri sau persoane sînt pentru care trebuie să se arunce sorţii şi pe unul se scrie alesul, iar celelalte rămîn albe. Se împăturesc, se amestecă bine
într-o cutie, etc. şi apoi fiecare ia cîte un bilet şi cel ce a luat pe cel scris acela a ieşit la sorţi. Sorţii se aruncă o singură dată. înainte de a se arunca sorţi se poate rosti o rugăciune: "Doamne,
Dumnezeule, cel ce ai făgăduit să fu cu robii Tăi în toată vremea ca să le dezlegi nedumeririle în vreme de grea încercare prin sorţi Urim şi Tumim, iar cînd Sfinţii Apostoli n-au putut să ştie care dintre cei doi aleşi de sobor era mai bine plăcut Ţie, care să ia slujba apostolici din care a căzut Iuda, Tu le-ai arătat prin sorţi pe Matia. Si acum binecuvintează acest sorţ şi dezleagă nedumerirea robilor Tăi cu părinteasca Ta purtare de grijă, ca toate să se facă după voia Ta cea sflntă, iar robii Tăi să rămînă împăcaţi că au făcut ce au putut pentru folosul lor, al aproapelui şi slava Sfiitului Tău nume. Amin".

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.