PACEA

PACEA
1462. -Pace;» şi blîndeţea evanghelică se întemeiază numai pe respectarea legilor lui Dumnezeu (I's. 28, 11; 35, 14; Luca 2, 14-29) fiindcă numai ele suit cu adevărat bune, drepte şi veşnice şi fiindcă duc pe om pe adevăraţii cale a bunătăţii (Lev. 26,6; Ps. 118,165; Matei 5,9; io, 13). Pacea îşi are cuibul înlăuntrul inimii omului unde se realizează adevărata împărăţie a lui Dumnezeu (Luca 17, 21), prin trăhva întru slnjki Domnului (Luca 1,79; 10,5-6; loan 14,27). Orice rău cuiuuară tulbură pe om, dar nu4 poate clătina în felul său de a li, ducă el are \m Dumnezeu în inima lui: Sf. Ignatie poartă pe Dumnezeu (Teofor) în inimă., griu sînt a Iui Dumnezeu şi dinţii fiarelor mă vor mînca, ca să fie aflat ca o pline curată adusă lui
Hristos... -St. Ignalie, Ap. C. Rom.
1463. -Cei păcătoşi neavînd adevărata pace, «iută să şi-o creeze artificial prin viclenie şi păcat. însă nimic nu poate ti acoperit înaintea Domnului care le răspunde: "Pînă cînd veţi iubi nebunia'/" (Prov. 1,22; Osca 4, 6; Luca ll, 52). "Cine nu învaţă adevărata cale a păcii, o vor învăţa din
amara experienţă a vieţii pe care Dumnezeu o va da asupra lor prin tainica Sa providenţă" (Rom. 13,4-5; Lv. 10,29; I Petru 2,14). Dacă ei se îndreaptă vor avea pacea pocăinţii (Lv. 12, 6-11; 1 Cor. ll, 32). iar dacă stăruiesc în gîlceavă, de gîlceavă vor avea parte fiindcă cine seamănă vînt va culege furtună (Is. 57. 21; 48, 22; Ier. 4. 10), căci pentru aceştia Hristos n-a adus
pacea pe pămînt, ci sabie (Matei 10, 30-39) care va fărîmiţu puterea răului
(II Tes. 1,9; Apoc. 13, 14).
1464. Cei care intră în Biserica lui Dumnezeu trebuie mai întîi să ceară pacea lui Dumnezeu pentm popor şi cine se roagă pentm pacea altora, mai întîi trebuie s-o aibă el însuşi ca jiu al luminei (loan 12,36) căci ceea ce n-are el însuşi nu poate fi crezul că va da şi altora. De aceea
trebuie să se împace cu sine însuşi, căci cine nu se tulbură faţă de sine însuşi, nu se va răzvrăti nici faţă de altul, ci va Ji împăciuitor cu dragoste, adunînd la un loc turmă Domnului, ajutînd pe cei ce caută mîntuirea prin unire, iar cei ce cugetă numai la duşmănie , gîlceavă, certuri şi judecăţi sînt nişte oameni răi şi înstrăinaţi, de Dumnezeu". -Const. Apost. II, 54.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.