MINCIUNA

MINCIUNA
1329. -Minciuna se cultivă în inimă şi în imaginaţie, se manifestă întru desăvîrşire prin gesturi, cuvinte şi fapte cu scopul de a se falsifica adevărul şi a înşela pe aproapele. Cînd se falsifică adevărul lui Dumnezeu, cum a făcut diavolul cu Adam (Fac. 3,4) minciuna este o crimă, un păcat împotriva Duhului Slînt (Marcu 3, 20) iar mincinosul este sluga diavolului: "Voi aveţi de tată pe diavolul şi voi împliniţi poftele tatălui vostm. El de la început a fost ucigaş şi adevănd n-a stat întm el pentm că la el nu este adevăr. Ori de cîte ori spune minciuni vorbeşte dintr-ale lui născociri, căci ci este mincinos şi tală al minciunii" (Ioan 8,44; F. Ap. 5, 3-5;'Efes. 4, 25; V. Martor).
1330. -Se îngăduie minciuna aparentă ca fiind impusă de împrejurări ca o doctorie a neştiinţei sau a iscodirii nechibzuite sau ca o vindecare a slăbiciunilor sau răutăţilor omeneşti, cam în acest fel cînd se pare că ea ar sluji ca drept o punte spre o dreptate omenească trecătoare: a), cînd nu aduce niciun rău trupesc sau sufletesc pentru cineva care nu merită să ştie adevărul din cauza vîrstei, sănătăţii, capacităţii sau ocupaţiei, etc. b). acoperind adevărul pentru un moment, se înlătură un rău mare, poate chiar păcate complicate şi grave, mai ales la oamenii puţin educaţi şi stăpîniţi de un sentimentalism exagerat, fără călăuzirea unei minţi luminate, cum ar 11 cazurile cu cei bolnavi, cu cei ce sînt în momente tragice, etc; c). în urmările ei prin partita minciună se economiseşte neputinţa omenească şi mai tîrziu, în alte împrejurări cel păcălit va vedea adevărul în mult-feluritele lui prefaceri şi va aprecia în bine minciuna, care i-a iconomisit şi i-a promovat viaţa, etc... în astfel de împrejurări ea devine formală dar nu şi substanţială. Deci, după forma ei este păcat, dar după intenţia bună în conţinut şi folositoare în urinări pentru toţi ea este o iconomisire bună, cure se impune cu necesitate, ca un rău mai mic spre a evita pe altul mai mare. Dar şi pentru minciuna aparentă
creştinul are datoria Să Se pocăiască (Iacob 2, 13; Evrei 4, 16; Ioan 7, 8; F. Ap. 23, 5; Fac. 20, 2; Iic. 1, 17-21; 5, 1-4; Ioan 2, 3-6). '
1331. -Cine închide ochii în laţii adevărului şi cu inima vicleană prin minciuni duce la furt, se canoniseşte ca tîlharii; dacă duce la eurvie, ea curvarii; dacă a pîngărit numele hun şi cinstea cuiva ca un defăimător; dacă a adus pe alţii Ia erezie să-i convertească la adevăr. Fără canonisire îndelungată şi îndreptare deplină mincinoşii nu se pot ierta la spovedanie şi împărtăşi (Is. 59, 13; Prov.
10, 31; Ier. 9, 3-9; F. Ap. 5, 3-8; I Tim. 4, 2; 111 Regi 3, 18; IV Regi 5, 22-25; Apoc. 21, 8; Sirah 4, 25, 26; V. .Iurămînlul).

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.