MILOSTENIA

MILOSTENIA
1325. -Bunurile materiale sînt şi ele un dar de la Dumnezeu şi servesc ca o prelungire a vieţii oamenilor, întrucît pe săraci pururea îi avem cu noi (Maici 26, li), orice creştin este dator să contribuie Ia prelungirea vieţii celui ameninţat în existenţa lui. Faptele milosteniei nu se apreciază numai după mulţimea materială ci mai ales după dispoziţia inimii a unei inimi miloase care vede în sărăcia aproapelui propria sa lipsă. Numai acea dărnicie este o milă creştină care este închinată Domnului şi făcută întru numele lui Iisus (Matei 25, 40-45) fără a aştepta vreo răsplătire lumească de la primitor sau vreo laudă de la oameni (Deut 15, 11; Prov. 28, 27; Sirah. 5, 5-7; Matei 5, 7-45; 1042; l.uca 6, 30; 12-58-59; II Cor. 9, 7; V. Cerşetoria; Fapte bune). împarte toate CU fratele tău şi nu zice că sînt proprietatea ta, căci împărtăşirea de bunuri materiale şi spirituale au fost pregătite de Dumnezeu pentru toţi oamenii deopotrivă. -Const. Ap. VII, 12.
1326. -"Duhovnicii care împart milosteniile încredinţate lor celor cu adevărat săraci, se aseamănă cu apostolii care făceau acest lucni cu averile amncale la picioarele lor (F. Ap. 5 şi 6) iar cei ce le opresc pentm ei sau nulele lor, se aseamănă cu Anunia şi Safira, ba şi mai rău, căci aceia au opiit din cele ce erau ale lor şi au fost osîndiţi cu moartea, dar aceştia opresc cele ale săracilor din cele încredinţate lor de alţii. Dacă opresc pentm ei ceva din hrana zilnică aceasta nu este un rău, dar trebuie să se roage pentm cei ce i-a dat milostenia şi să se împlinească cum i s-a pomneit de binefăcători", -s. Tes. IX, 72.
1327. -"Cel ce face milostenie imitînd pe Dumnezeu, nu cunoaşte deosebirea între omul rău şi bun, între drept şi nedrept cînd e vorba de cele ce sînt de trebuinţă tnipului (cerute de legile naturale ca om), ci împarte tuturor la fel după trebuinţă, chiar dacă cinsteşte mai mult pentm buna aplicare a voii pe cel virtuos decît pe cel leneş". -Filoc. II p. 40, 24.
1328. -Adevărul neputinţei obligă moral pe aproapele să ofere ajutorul milosteniei, iar nu vicleşugul trîndăviei, a beţiei, a fumatului, etc. căci darul milosteniei trebuie să fie o completare a muncii insuficiente şi a iconomisirii vieţii celui neputincios şi nu o dăruire spre dezmăţ şi decadenţă morală. "în cei ce stăpîneşte mila şi adevărul, în aceştia slăpîneşle şi tot ce e plăcut lui Dumnezeu. Căci adevănd nu judecă pe nimeni fără milă; iar mila nu se îndreaptă cu iubire spre nici-un om fără adevăr". -Filoc IV, p. 290,67.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.