IERTAREA

IERTAREA
941. -Iertarea este o faptă a dreptăţii, cînd ea se face în conformitate cu legea Domnului, care se aplică ca o doctorie pentru neputinţa omenească şi pe care omul o cumpără cu recunoaşterea sinceră a păcatului făcut (Matei 27,75), Iar cel nedreptăţit are datorie să-l ierte răsplătindu-I cu bine (Rom. 12, 19-21; Matei 18, 21; Luca 6, 37; Matei 6, 14; II Cor. 2, 10). Prin iertare, se întronează între oameni pacea Domnului (ioan 14,27; Rom. 5, l; Bfes. 2, 14; Colos. 3,15) şi prin pace, trăim iubirea creştină cea poruncită de Iisus (Ioan 13,34- 35; 15,12-14) şi prin această dragoste noi vom vedea pe Dumnezeu (I Cor. 13,1-13) (V. Mînia).
942. -"Cine are vrajbă cu cineva să nu fie primit la biserică şi nici danirile nici prescurile lui pînă ce nu se va împăca. Pentm aceasta nigăciunile lui se face întru blestem şi oricîte milostenii şi fapte bune ar face, măcar de şi-ar da tnipul la chinuri pentm Dumnezeu, toate acestea nu le folosesc la nimic dacă n-are pace cu fratele său fiind creştin, cînd vrea să se împărtăşească, ci stăruie în vrajbă. Fereşte-te preotule să nu-l împărtăşeşti, căci sabie cu două tăişuri bagi în inima lui de-i tai sufletul şi tnipul, iar tu te faci părtaş la păcatele lui, dacă nu-i alungi, pînă ce nu se va împăca. Iar de va muri unul dintre ei, atunci cel rămas să meargă la mormînlul răposatului 40 dc zile şi să zică: Iartă-mă frate şi Dumnezeu să te ierte pe tine". -ILT, 168.
943. -"Iar ţiitoml de mînie, acela să se despartă de biserică un an şi să facă metanii cîte 150 în zi". -ILT, 373.
944. - Preoţii care vor avea vrajbă între ei şi nu se vor împăca, ci vor sluji neîmpăcaţi, aşa să se pbcăiască palm ani şi metanii o sută, cum grăieşte Sfintul Evsevie: Amar de preotul care are vrajbă pe cineva şi aşa va merge de va sluji". -PBG, 35.
945. -"De se vor certa şi se vor bate doi fraţi duhovniceşti ... să aibă pocanie 60 de zile făcînd 12 metanii zilnic, de se vor ierta iarăşi se vor îndrăgi; iar de nu, să fie despărţiţi de biserică deapururea, penlni că fură mincinoşi pent/u Hristos şi duhul cel de dragoste îl dispreţuiră". -PBG, 87.
946. - Cel ce nu va ierta pe cel ce este gata să moară, se canoniseşte un an şi va merge de 40 de ori la morinînt, îngenunchind şi va zice: Iurtă-mă frate şi Dumnezeu să te ierte. -Trebni p. 524.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.