DOBÎNDA

DOBÎNDA
630. - Ddbînda este camătă, adică împrumutul de bani cu chirie; abuziv, în lumea veche, este înfăţişată de biserică ca un furt deghizat şi deci Oprit (Lev. 25, 37-39; Deut. 23,19; Prov. 28,22; lez. 22,12; Matei 5,42; Luca 6, 30-35). Romanii îngăduiau camătă 12 %, însă alţii mai luau încă 6% adică, o dată şi jumătate decît permitea legea (I ec. 17). Alţii dădeau bani, cu înţelegerea de a li se da jumătate din cîştigul realizat de comerciant. Dacă pentru laici, dobînda legiferată de stat a fost îngăduită, apoi pentru clerici a fost cu totul interzisă. în orice împrumut clericii, trebuie să ia înapoi numai cît a dat, făcînd prin aceasta un act de milostenie, căci el trebuie să fie pildă de înfrînare, fără a se lacomi (I Tim. 6,10).
631. - Bogaţii antichităţii niciodată nu ajungeau să se împrumute, ci numai împrumutau şi jefuiau deghizat, iar statul, fiind condus despotic de către ei, nu puteau statornici dreptatea. Statele moderne fiind conduse obşteşte, au întocmite legi ale căror drepturi şi datorii se răsfrîng şi asupra legiuitorului şi asupra supusului, şi astfel, din înterpătrunderea intereselor, s-a legiferat şi creat bănci, cu scopul de ajutorinţă reciprocă, la care deopotrivă toţi contribuie şi toţi se împrumută. Deci, dobînda astfel statornicită, de 2-6% pe an, este apreciată pe dreptate şi astfel pentru orice om şi cînd depune şi cînd împrumută bani, jaful este înlăturat. Aceasta se pare a fi şi sensul pildei talanţilor (Matei 25, 14-30). Clericii participanţi ia astfel de împrumuturi legiferate, nu mai cad sub vinovăţia antichităţii şi dacă cele cîştigate le dau milostenii, după spusa: "Daţi împrumut nimic nădăjduind" (Luca 6, 34-35), fac o faptă bună. «
632. -"Episcopul, prezbitend sau diaconul cerînd camătă de la cei pe care îi împrumută, ori să înceteze ori să se caterisească". -Apost. 44.
633. - Mulţi clerici umblînd după averi şi cîştig urît, au uitat de dumnezeieştile cuvinte care zic: "Argintul tău nu l-a dat în camătă" (Ps. 14, 5), şi împmmutînd, cer dobîndă, Sfîntul Sinod a judecat cu dreptul, că de se va afla cineva, după această hotărire, luînd camătă după împrumut, s-au înlr-alt chip practică acest lucm, s-au cer înapoi o dală şi jumătate, sau născocind altceva pentm cîştig urît, se va caterisi din cler şi vafi dat afară din rînduiala bisericească". -I ec. 17
634. -"Episcopul sau prezbitend, sau diaconul, dacă ia camătă sau procente, să înceteze sau să se caterisească". -VI ec. io.
635. '"Nu se cuvine ca cei hirotonisiţi să împrumute bani cu dobîndă şi să ia camătă şi în plus cîştiguripe jumătate". -Laod. 4.
636. ..."Clericul, dacă împrumută bani, să primească înapoi numai banii pe care i-a dat, iar dacă cumva împmmută altceva (grîu, etc), să nu primească decît numai cantitatea pe care a dat-o". -Cart. 16-c
637. -"Cămătand dacă va voi să cheltuiască nedrephd cîştig pentm săraci, făgăduind că părăseşte iubirea' de bani, ar putea fi primit ia preoţie". -Sf. Vasile 14.-V
638. -"Legal lucm au făcut presbiterii din satid Gemin, dacă Evstatiu grăieşte adevărul, care a şi adus scrisoarea, căci ea zice că, au exclus din adunarea Bisericiipe acea Kiriada, care a făcui nelegiuirea" cămătăriei, şi nu vrea să se lepede de nedreptate. Deoarece am aflat că dînsa, vindecîndu-şi păcatul, vrea să intre în comuniunea bisericească să o sfătuieşti ca mai înlîi să lepede nedreptatea, şi să o convingi spre pocăinţă şi astfel, dacă vei cunoaşte că se apropie de legea lui Dumnezeu, dorind să facă parte din biserică, să-i dea voie a se împărtăşi cu popoml". -Teofii 14.
639. -"Cămătarii nu se cuvine a fi împărtăşiţi sau cleiul să mănînce împreună cu ei, dacă stăruiesc în nelegiuire". -Nichifor 32.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.