UNIFORMA CLERICALĂ

UNIFORMA CLERICALĂ
2012. -Uniforma clericală ca orice uniformă şcolară sau militară este un simbol al misiunii bisericeşti prin cure se predică ideea de Dumnezeu, atît în slujbă cît şi în legăturile sociale. Acolo unde cuvîntul este neputincios, uniforma completează prin aducerea aminte a celor ce o văd, cum că Dumnezeu este slujit de acel cleric indiferent dacă ei cinstesc sau nu pe Dumnezeu (Rom. c. 9 şi 10). Ea este o predică tăcută. Ea aduce aminte clericului în orice vreme chiar şi în
uitarea de sine că el este slujitorul Domnului. Pentru cel ce o poartă cu vrednicie ea este o lumină de pe Tabor (Matei 17, 1-13) cel ce o poartă cu nevrednicie are parte de cele spuse de Domnul, smochinului celui neroditor: "Să nu mai fie în tine rod în veci" (Matei 21,19)-V. Sminteala.
2013. -"Nimeni dintre cei ce se numără în cler să nu se îmbrace în haină nepotrivită tagmei sale, nici cînd stă în oraş, nici pe cale mergînd, ci să întrebuinţeze îmbrăcămintea care este destinată pentm cei ce se numără în cler. Iar dacă vreunul ar face aşa ceva să se afurisească pe o săptămînă". -VI ec. 27 (VII ec. 16).
2014. -"îmbrăcămintea călugărului este asemenea locuitonilui din pustie şi Botezătondui loan, că era îmbrăcămintea lui de păr de cămilă şi brîul de curea prin mijlocul lui, care era de haine de jale, iar mantaua şi întinderea ei arată şi închipuieşte aripile îngerilor, că chipul călugărilor se cheamă chip îngeresc; iar cureaua, adică brîul care strînge tnipul închipuieşte moartea patimilor cu postul şi cu nigăciunea şi zice că stau vitejeşte şi încinşi virtos împotriva patimilor şi împotriva dracilor, deci brîul acela trebuie să-l aibă călugării de păr, iar unii îl fac din curea". -ILT, 120.
2015. -Iar camilafca închipuieşte stăpînirea de slavă deşartă pe care o aruncă înapoi şi lepădarea de lumea pe care a părăsit-o şi călugărul nu mai are nimic altceva şi nici nu se mai amestecă în lucrurile lumeşti; iar cele două aripioare ale camilafcei care vin dinainte, acelea închipuiesc că altă nădejde n-au fără nădejdea lui Dumnezeu ca să-i păzească pe dînşii, şi-şi lasă la Dumnezeu hotarul vieţii lor cum am zice: "In mîinile Tale rînduială mea şi către Tine ridica-voi sufetul meu, că a Ta sufare este". -ILT, 120.
2016. -"Cel ce a fost îmbrăcat odată de episcop cu îmbrăcămintea neagră cu scopul de a intra în cler, nu-l mai poate dezbrăca deoarece a făcut declaraţia publică de a se consacra lui Dumnezeu şi nu mai poale anula făgăduinţa făcută lui Dumnezeu şi să batjocorească starea sfîntă ca femeile de la teatm". -Baisamon-Sfînt. Atan. II, p. 617.
2017. -"Lumină este treapta şi haina preoţiei, dar numai dacă are şi sufletul împreună strălucind înlăuntru prin curăţie. Dacă se întinează de neatenţie, iar conştiinţa care mărturiseşte despre urîţenie este dispreţuită, lumina se face întuneric şi pricină a întunericului şi a focului veşnic, de nu cumva părăsind această cale prăpăstioasă pe amîndouă părţile, ne abatem pe alta care să ne ducă prin virtute şi smerenie, fără primejdie la împărăţia lui Dumnezeu". -Filoc. IV.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.