SUPERSTIŢIILE

SUPERSTIŢIILE
1931. -Superstiţiile sînt credinţe şi practici greşite moştenite din lumea păgînă care necunoscînd adevărul lui Dumnezeu şi nici adevărurile ştiinţelor naturii şi ale vieţii au rătăcit pe oameni întru neştiinţa lor. Orice fel de credinţe deşarte şi superstiţioase se canonisesc de Biserică ca şi vrăjitoria (VI61,65).
1932. -Şi azi mai ales în Moldova în ajunul Crăciunului se obişnuieşte a se face "turte" subţiri din făină bună numită pe alocuri "pelincile Maicii Domnului" ca o veche rămăşiţă mai mult sau mai puţin superstiţioasă a cărei ideie şi apreciere o găsim în canonul Sinodului rv ec.79: "Mărturisim că dumnezeiasca Naştere cea din fecioară a fost fără lehuzie şi că a răsărit fără sărnînţă, lucni pe care îl propovăduim la întreaga Uînnă, îndrumăm spre îndreptare

pe cei ce din neştiinţă fac teea ce nu trebuie. De aceea, întnicît unii după sfîntă zi a Naşterii lui Hristos Dumnezeul noslni, se nevoiesc a fierbe semidale pe care le împărţesc între dînşii sub cuvînt că cinstesc lehuzia Maicii Domnului (Preacurate) pomncim că nimic din aceasta să nu se mai facă de către credincioşi, căci acest lucni nu-i spre cinstea Fecioriei care a născut tnipeşte mai presus de minte şi de cuvînt pe Cuvîntul cel neînchipuit, judecind şi însemnînd naşterea ei cea nespusă în chip obişnuit şi după a noastră înţelegere. Deci, dacă cineva de acum înainte se va afla făcînd una ca aceasta de va fi cleric să se caterisească iar de va fi laic să se afurisească". -IV ec. 79.
1933. -"Căci diavolul voieşte să dobîndească ceva dintr-acea lege care este vrăjmaşă lui, au nu ştii căpăgînul nu se bate cu oamenii lui ci se bate cu oamenii blagocestivi sau cu înşelăciuni sau cu daniri, sau mite sau cu vrăjmăşii sau cu război pe faţă, umblă de iscodeşte în toate zilele să dobîndească ş'i să biniiască păgînul pe blagocestivul; aşa şi diavolul cu ai săi oameni şi cu cei ce sînt în voia lui nu se bate cu dînşii nici poartă vreo grijă de dînşii că sînt toţi ai lui, iar cu cei ce sînt străini, iar nu ai lui, caută pe toate căile să-i dobîndească şi să poată să-i aducă în ceata lui". -ILT, p. 367.
1934. -Superstiţii sînt: -Nu este bine să mături prin casă seara. Nu este bine să dai foc împrumut. Să nu coase vinerea. Să pună potcoave de cai la uşa prăvăliei pentru a aduce muşterii şi noroc. Să ţină joile de după Paşti. Să poarte în portofel o monedă care aduce noroc şi parale. A purta diferite obiecte ca talisman. Să taie drumul preotului, ş.a. -Toate acestea sînt fapte care dau dovadă de necredinţă. Ba unii îndrăznesc să ghicească cu cheia Bisericii, cu psaltirea şi cu alte obiecte sfinte ca nişte speculanţi de cele sfinte şi necredincioşi: "Aceştia cred că pot să bea totodată şi pahand demonilor şi al Domnului Iisus şi să ia parte şi la masa Domnului şi la masa dracilor", (i Cor. 10,21).

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.