PREOTEASA

PREOTEASA
1625. -Preoteasa este soţia legitimă a preotului din prima, lui şi a ei, căsătorie, înainte de hirotonia în ipodiacon. Ea nu trebuie să fi avut vreodată legătură cu alt bărbat, (VI ce. 26; Sf. Vasile 27) ci trebuie să fi fost fecioară. "Să nu-şi ia de soţie o curvă sau spurcată, nici femeie
lăsată de băibat, căci ei sînt sfinţi pentm Dumnezeu" (I<;v. 21, 7). "Ea trebuie să aibă o natură morală (Ap. 18) serioasă, modestă, (I Tim. 3, 11) înfînată şi evlavioasă (Const. Ap. i, 8-10). întmcît sînt amîndoi un tmp, amîndoi au aceleaşi obligaţii morale. Femeia este opaiţe a bărbatului şi din el luată şi alcătuită şi din această pricină Dumnezeu, aproape în toate locurile din Sf. Scriptură, se adresează mai înlîi băibalului ca cel dintîi zidit, fiindcă sînt doi într-un singur imp şi împreună cu bărbatul Se înţelege şi femeia". -Sf. Ciprian D. I*. Fecioare 4. 1626. -"Voind noi ca toate să se facă spre zidirea Bisericii am hotărît să punem ordine în viaţa preoţilor de la Bisericile ocupate de barbari. Astfel, dacă ei socotesc că pot călca dumnezeiescul canon (Ap.'S) care dispune a nu-şi lăsa propria sa soţie sub cuvînt de evlavie şi a face mai mult decît li s-a pomneit şi din această pricină se înţeleg cu soţiile (or ca să se reţină de la împreunarea tmpească (legitimă). Hotărim (dacă au făcut această făgăduinţă) să nu mai trăiască nicidecum împreună cu ele (în aceeaşi casă), ca prin aceasta să se dea dovadă de împlinirea făgăduinţelor lor. Şi aceasta am făcut-o, nu pentm altceva decît o iconomisire pentm socotinţa lor mică de suflet şi pentm moravurile lor străine (de adevărată înţelegere) şi slăbiciunea lor". -VI, 30 (V. Monahismul). 1627. -"Preotul de-i va face muierea lui preacurvie, acela să se călugărească într-o mînăstire". -FUG, K)7(V. Hirotonia). 1628. -"Preoteasa căreia îi va muri preotul, de nu va putea să se (ie de cură(ia ei, de va vrea să se mărite neoprită să fie". -ILT.75. 1629. -"Cel ce va să fie preot, trebuie să fie în viaţă curată şi îmbunătăţită, aşa să se caute să fie şi femeia lui cinstită şi curată". -ILT, 84. 1630. -"De va curvi muierea unui om şi se va vădi de fapte dovedite, unul ca acela în slujba preo(iei nu va putea veni. Iar de se va hirotonisi cineva şi după hirotonie muierea lui va curvi, atunci să o lase, iar de va vrea să se afle cu dînsa acela nu poate să aibă sau să tină vreun dar preoţesc". -ILT, 84. 1631. -"Iar de va fi preot şi de va curvi preoteasa lui, ponincesc dumnezeieştii părinţi, de-i va fi voia să ţină preoţia, să se despartă de dînsa de tot. Iar de va vrea să ţină pe dînsa ca mai înainte, atunci se desparte de rînduială preoţiei în care se află, pentm că acea preoteasă a lui a curvit, dacă s-a spurcat este spurcată, pentm aceea preotul ei, de se va amesteca cu ea se face tot un tmp, de aceea şi el se amestecă întm spurcăciunea celuilalt şi este spurcai. Drept aceea nu mai poate veni Să fie întm slujba Bisericii". -ILT, 84 (Vezi Curvia clericului. Văduvia, Hirotonia, Recăsătorirea preotului).


0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.