NAŞUL

NAŞUL
1408. -Naşul este garantul dreptei mărturisiri şi a bunei creşteri întru legea Domnului şi va răspunde în faţa lui Dumnezeu de finul său, pe care îl aduce în faţa Simţului Altar pentru a depune făgăduinţele şi a primi sfînta taină a botezului sau a cununiei sau a călugăriei; Naşul de botez se leagă cu finul său şi cu părinţii lui "printr-o mdenie spirituală care este mai mare decît cea după tmp" (VI ec. 53) devenind părinte duhovnicesc, care are obligaţia să locuiască cît mai apropiat de finul pentru a-l ajuta şi învăţa poruncile Domnului, iar finul este dator să-l asculte în tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Nu poate fi naş cel ce este de altă credinţă sau nu este în stare să înveţe şi să povăţuiască bine pe finul său, căci nimeni nu poate da ceea ce n-are sau este om imoral, căci orb pe orb călăuzindu-se, amîndoi cad în groapa pierzării. (Matei 15, 14; 23,1-25; Luca 6, 29)
1409. -"Catehumenul care doreşte cu rîvnă să se împărtăşească de dand cel supralumesc al botezului, se duce la un creştin deja botezat şi-l roagă să-l ducă la episcop, făgăduind că se va supune întm totul învăţăturilor ce i se vor da. II roagă să-i fie naş la botez şi povăţuitor în tot restul vieţii sale. Creştinul care arde de dorinţa de a-l mîntui, îşi măsoară puterile sale şi apreciază înălţimea misiunii, cu groază şi cutremur şi pînă la unnă se învoieşte, mergînd la episcop". -Dionisie Areop. Ierarh II, 2.
1410. Sfinţilor noştri conducători li s-a pămt că este bine să fe primiţi în Biserică, copiii. Părinţii trupeşti încredinţează copilul unui creştin botezat, care este un bun educator în cele dumnezeieşti, încît copilul va rămîne pentm totdeauna sub poveţele lui, ca la un tată duhovnicesc şi garant al vieţii după Dumnezeu. Pe acesta, episcopul îl obligă să depună lepădările şi să facă făgăduinţele în locul copilului (citind crezul) nu ca şi cum el ar boteza, căci naşul nu zice: Eu fac lepădările sau sfintele făgăduinţi pentm copil, ci copilul face lepădarea şi făgăduinţa prin el. Eu consimt ca, atunci cînd copilul va ajunge la conştiinţa cea sfiită, să fe îndemnat şi îndrumai prin povăţuirea mea, ca dascăl duhovnicesc, să se împotrivească pe deplin diavolului şi să se unească cu Hristos împlinind făgăduinţele de Creştin". -Dionisie Areop. Ierarh. VII, 3.
1411. -"Cine va îndrăzni să tundă călugăr sau călugăriţă fără stareţ naş, aceluia să i se ia dand sau cinstea, căci a tuns dobitoceşte. Iar cel ce s-a tuns, să se pună în mînăstire sub mîna unuia mai mare cu puterea şi cu voia arhiereului". -ILT, 118.
1412. "Nu se cuvine şi nici luciu cinstit, nici primit, ca, călugăml sau călugăriţa să primească copii după sjînlul botez, adică să se facă cumătră, să ţină cununi la nuntă, adică să cunune (după cum nici mireanul nu poate să fie naş la călugărie). lărdacă va îndiăzni cineva să facă acest luau fără de cale şi de mşine şi fără de lege, să sc canonisească cum va părea uihicreului. Iar de va face aceasta a doua oară, să se gonească din Biserica lui Hristos... ca iui călcător de dumnezeieşlile pravile". -ILT, 135.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.