CASTRAREA

CASTRAREA
285. - Castrarea sau scopirea este tăierea testiculelor, devenind famen din înţelegerea greşită a celor spuse de Domnul: Dacă ochiul tău te supără, scoate-1... (Matei 5, 27-32), aşa cum au făcut unele secte din trecut şi cum fac şi acum lipovenii sau scapeţii. Scriptura recomandă numai castrarea stăpînirii de sine pentru împărăţia lui Dumnezeu, pe care o preţuieşte ca pe o mare virtute întemeiată pe un "dat" sau dar de sus: "Şi sînt fameni care singuri s-au făcut fameni pentm împărăţia cerurilor. -Cine poate să primească aceasta, să o primească". (Matei 19, n-12; I Cor. 7,2-20).
286. -"Cel ce s-a castrat fără de voie, sau în timpul persecuţiilor, a fost lipsit de cele bărbăteşti, precum şi cel ce s-a născut famen, dar, este vrednic să se facă episcop". - Apost. 21.-
287. -"Cel ce s-a castrat pe sine, să nu se facă cleric, fiindcă este de sine ucigaş şi vrăjmaş al operei lui Dumnezeu". -Apost. 22.-
288. -"Dacă cineva fiind cleric se v-a castra pe sine, să se caterisească, fiindcă este ucigaşul propriei sale vieţi". - Apost. 23.-
289. -"Laicul, caslrîndu-se pe sine, să se afurisească trei ani, pentm că este vrăjmaş al vieţii sale proprii". -Apost. 24.-
290. - Dacă cineva fiind bolnav, a fost operat de medici, sau a fost castrat de barbari, acesta rămîne în cler. Iar dacă cineva fund sănătos, s-a castrat de bună voie, acesta să se îndepărteze din cler, şi pe viitor, nici unul dintre aceştia să nu mai fie primit la hirotonie, după cum s-a hotărît despre cei ce fac astfel de fapte şi îndrăznesc a se castra pe sine. Dacă cineva s-a făcut famen de către barbari sau de către stăpîni, iar el ca om este vrednic, pe unul ca acesta canonul îl primeşte la hirotonie (I ecl).
291. -"Pentru cei ce se castrează pe sine însuşi, sfintele canoane ale apostolilor îi socoteşte ca sinucigaşi, iar dacă sînt clerici U cateriseşte. Dacă nu sînt clerici îi opreşte de la hirotonie, lămurit fiindcă, din această pricină s-a hotărît că, dacă cel ce se castrează pe sine este sinucigaş, apoi cel c% castrează pe altul, cu adevărat este ucigaş, căci unul ca acesta se socoteşte ca un duşman al făpturii lui Dumnezeu. Pentru aceasta, sfînlul sinod a hotărît că: a castra pe cineva, fie direct fie prin altul, unul ca acela să se supună caterisirii, iar de ar fi mirean să se afurisească, afară de cazul de boală, cînd ar fi silit să i se taie organul de care suferă.' Că, după cum primul canon al sinodului din Niceea nu pedepseşte pe cel ce din pricina bolii s-a castrat, tot aşa şi noi nu osîndim pe preoţii care îndeamnă să se castreze cei bolnavi, şi nici pe mirenii care operează nu-i osîndim, fiindcă aceasta noi o socotim ca o vindecare a bolii, iar nu ca vrăjmăşie a făpturii sau defăimare a creaţiunii lui Dumnezeu".

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.