BEŢIA

BEŢIA
144. - Creştinii sînt membrii ai împărăţiei lui Dumnezeu, neam sfînt (I Petru 2, 9). Ei pot folosi vinul, dar cu măsură şi rar, căci beţivii nU vor vedea împărăţia lui Dumnezeu (I Cor. 6,10, Gal. 5,21). Clericii se socotesc a fi floarea creştinătăţii, tot ceea ce lumea creştină are mai bun, mai moral, mai sfînt şi mai devotat întru a trăi în adîncime viaţa lui Hristos, după exemplul lui Iisus. Deci, oricare om să se ferească de beţie, căci şi legea veche opreşte de la beţie (Lev., 10,9) şi cea nouă la fel (I Tim. 3,3-8; Tit l, 7), pentru că este păcat de moarte sufletească pentru orice om şi-1 duce la ticăloşie trupească şi familială - şi în plus, rodeşte sminteala ucigaşă de aproapele (Matei 18,6; Marcu 9,4547).
145. -"Episcopul, prezbiteml sau diaconul obişnuindu-se cu jocul de table sau cu beţia, ori să înceteze, ori să se caterisească" -Apost. 42.
146. -"Ijxidiaconul, citeţul sau cîntăreţul, asemenea făcînd (adică sau joacă table, sau bea), ori să înceteze, ori să se afurisească; asemenea şi mireanul" -Apost. 43.
147. -"Preotul care va bea la circiumă, sau va juca, sau va cînta mireneşte, să se gonească din preoţie" -PBG, 35. "Dacă vreun cleric ar fi găsit ospătîndu-se (cu desfătare) în circiumă, să se afurisească, afară de împrejurarea drumeţiei, cînd. de nevoie va fi silit să mănînce în ospălălie" Apost. 54.
148. -"Clericilor nu li se cuvine a mînca şi a bea în circiumă, afară numai dacă sînt împinşi de nevoia străinătăţii" - Cartag. 40.
149. -"Femeia beţivă să nu se pricestuiască pînă ce nu va lăsa să nu mai bea" -PBG,88.
150. -"Omul mirean de se va îmbăta şi va vărsa, să se pocăiască 60 de zile, iar de se va priceslui cu Sf. Taine şi după aceea va vărsa, să nu se pricestuiască nici în postul mare şi nici la Sf. Petru şi peste toate sfintele posturi să se pocăiască; iar, de va fi făcut aceasta întru acele sfinte posturi mari, să nu se pricestuiască peste tot anul, pînă în 200 de zile şi metanii 12pe zi" - PBG, 88.
151. -"Cade-se preotului să şază la masă cu frica lui Dumnezeu, să mănînce şi să bea cîte puţintel şi să se socotească a fi slugă, căci Scriptura grăieşte: preotul care se îmbată, cum va judeca drept acest păcat la alţii; nu zic Scripturile să nu bei vin, ci să bei, dar să nu te îmbeţi, căci tot beţiml sărăceşte şi pierde mintea şi mult rău face şi, pe sine se sugmmă şi sufletul lui şi-l dă diavolului" - PBG, 140.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.