VISELE

VISELE
2029. -Visele sînt acţiuni de cunoaştere mintală şi activitate sufletească în timpul somnului. Ele au două cauze: a). Vise naturale născute din activitatea psihologică a vieţii omului, potrivit cu starea sa trupească, preocupările familiale şi
năzuinţele către scopurile urmărite; b). Vise profetice provocate din elemente bune sau rele, îngeri sau demoni, din afara eului omenesc, potrivit cu starea sa morală şi religioasă, sau cu rostul
misiunii sale în biserică sau societate, după exemplul Iui Iosif (Fac. 37, 4141).
2030. -Orice om bun sau rău poate avea, mai mult sau mai puţin vise profetice, de multe ori amestecate cu cele naturale. Greutatea mare constă în posibilitatea de a face deosebire între ceea ce este natural şi supranatural, în ceea ce este activitate psihică şi în ce măsură visul, sau o parte a lui, poate fi profetică. Datorită acestui fapt, se cere foarte multă prudenţă şi chibzuială în apreciere. Se recomandă multă stăpînire de sine în apreciere, de cele mai multe ori visele profetice, n-au scopul de a arăta de mai înainte desfăşurarea lucrurilor de viitor, ci numai de a suscita conştiinţa şi atenţia de sine, deşteptînd o presimţire socială (F. Ap. 19,21), pentru pregătitea morală de a trăi evenimente ce se apropie. "Au nu era inima noastră arzînd întru noi?" (Luca 24, 32). Sf. Petru după ce a trecut evenimentul a putut face deosebire între vis şi realitate (F. Ap. 19,2-12).
2031. -"Sînt vise profetice care se referă numai la viaţa persoanei ce presimte (F. Ap. 20, 22) sau al altui om (Matei 1, 20), însă oamenii superiori, care au o predeslinaţie misionară sau socială deosebită, au vise profetice, împletite cu aspecte de prevedere a viitoarelor evenimente atît pentm ei cît şi pentm alţii, cum a fost cu Iosif (Fac. 37, 40-41). Alţii au vise, de cazuri foarte rare, prin care li se descoperă chiar desfăşurarea exactă a evenimentului; alţii în cele mai multe cazuri vise simbolice lesne de priceput (Jud. 7, 13), iar alţii grele de tîlcuit (Daniel 2,4), şi greutatea înţelegerii lor au semnificaţia educativă a imprimării adînci în atenţia cu răspundere pentm măreţia faptului prevestit" (Fac. 28,12-20).
2032. -Proorocii, apostolii şi unii dintre marii sfinţi din toate vremurile au devenit oamenii marilor excepţii religioase. Ei după ce au trăit o viaţă de înaltă ţinută morală şi adîncă pricepere a tainelor, susţinută de iluminarea harică, spre sfîrşitul vieţii, au trecut de la visurile profetice simple (loii 2, 28), la visuri-viziuni sau vedenii superioare, extatice, unde omul se răpeşte în sfere superioare de existenţă şi cunoaştere, şi acolo ia act de cele constatate, nu atît de mult prin puterea discursică a raţiunii, ci mai ales prin puterea de înregistrare a unor realităţi, care i se oferă cu scopul de a le face cunoscut fraţilor lor, în măsura în care ei sînt în stare să le cunoască, iar el să le exprime, cum găsim Ia lezechiel, Daniel şi Apocalipsă. La această situaţie nu se poate ajunge prin voinţa omului, ci numai prin predestinaţia specială a Iui Dumnezeu, cu scop misionar faţă de care noi oamenii de rînd, nu putem face altceva decît să ne plecăm genunchii inimii întru ascultarea celor deja de ei descoperite (Luca 1,3-38; 2-25-38; F. Ap. 2,1-21; 7,55-57; II Cor. 12,1-10).
2033. -"Vin la om multe vise căci acel lucru pe care omul îl are în
minte, îl iubeşte să cîştige şi să dobîndească toată ziua, de aceea noaptea
îl vede în vis; vin visele şi de la draci vin şi de la stomac, cînd mîncăm
prea mult şi se îmbată, vin şi de la Dumnezeu că de multe ori
dumnezeieştii îngeri cu visuri ne îngrozesc şi ne sperie pe noi şi de multe
ori şi sufleUd ca un cuvîntător şi gînditor ce este, cunoaşte mai înainte şi
arată omului nişte lucniri, însă drept aceea cîte vise va vedea omul, care,
se arată pentm îndreptarea şi întoarcerea de la rău la bine, numai pe
acelea să le iubească". -ILT, p. 360.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.