VĂDUVIE

VĂDUVIE
2020. -Văduvie se numeşte atunci cînd unui soţ i-a murit tovarăşul de viaţă, legitim căsătorit Soţul văduv care se hotărăşte să-şi închine viaţa lui Dumnezeu, poate s-o facă, însă să se cerceteze bine într-un timp de încercare mai îndelungat decît al celor necăsătoriţi ca nu cîndva aprinzîndu-se poftele trupeşti cultivate prin obişnuinţă, să-i facă să se lepede mai tîrziu de făgăduinţă. Văduvia este mai grea de păzit, decît fecioria. în vechime diaconiţele dintre femeile văduve, se hiroteseau la vîrsta de 60 de ani (iTim. 5,1-16; VI, 40) pe cînd cele dintre fecioare se hiroteseau la 40 de ani. Femeia văduvă nu se mai poate căsători după vîrsta de 60 de ani. Nu poate fi luată în căsătorie de un candidat la hirotonie (V. Hirotesia, Hirotonia)
2021.- "Văduva nu se hirotoneşte şi, dacă şi-a pierdut bărbatul de mult timp şi a trăit în înfrînare şi nevinovăţie, şi dacă şi-a îngrijit foarte bine de cele ale casei ei, ca Iudit (8) şi Ana (Luca 2, 36) cele cu adevărat sfinte, atunci să se aşeze în rîndul văduvelor. Dacă şi-a pierdut însă după puţin timp soţul să nu i se dea încredere, ci un timp îndelungat să i se pună la încercare tinereţea, căci patimile uneori îmbătrînesc odată cu oamenii, dacă nu sînt stmnite cu frîu puternic"-Const. Apost.VIII, 25.
2022.- "Apostolul a hotărit (lTim. 5, 3-5) ca văduva care vrea să se recăsătorească să aibă îngăduinţă, chiar dacă ea a fost recunoscută în slujba bisericii ca diaconiţă. Cu privire la bărbaţi nu s-a legiferat nimic, dar pentm ei este suficientă canonisirea celor ce se căsătoresc a doua oară. Dacă o văduvă trecută de 60 de ani, vrea să se recăsătorească, ea va fi oprită de la împărtăşanie pînă ce va renunţa la căsătorie. Dacă noi o vom primi-o între văduve (diaconiţe) mai înainte de 60 de ani, greşeala va fi mai mult a noastră, decît a ei". -Sf. Vasile 24.
2023.- "însă cea lăsată de bărbatul său, după socotinţa mea, trebuie să rămînă aşa. Căci dacă a zis Domnul că de va lăsa cineva pe femeia sa afară de cuvînt de desfrinare, o face să fie adulteră (apoi) prin numirea ei de adulteră a exclus-o pe dînsa de la împreunarea cu altul. Căci cum poate fi bărbatul vinovat ca pricinuitor de adulter, iar femeia care s-a numit adulteră de Domnul, să fie nevinovată pentm împreunarea cu alt bărbat?". - Sf. Vasile 48.
2024.- "Văduva trebuie să ţină un an de jale după moartea bărbatului ei fără a se mărita, pentm că dacă se va mărita, poate să fie bănuită de noul bărbat că este îngreunată de cel răposat, şi apoi este datoria să jelească pe bărbatul răposat. Cea care nu umple anul de jale să fie dojenită şi canonisită". ILT, 261.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.