RĂZBOIUL

RĂZBOIUL
1662. -Războiul în sens militar este rezolvarea neînţelegerilor dintre state cu ajutorul forţei şi acela are dreptate care este mai tare. în sens evanghelic, războiul este lupta lăuntrică cu păcatul
conform legilor lui Dumnezeu: Acela este mai tare care s-a biruit pe sine în legătură cu păcatul (Efes. 6,10-16; I Petru 2, 11). în relaţiile dintre oameni, creştinismul propovăduieşte pacea şi colaborarea frăţească, fiindcă toţi sînt fii ai aceluiaşi Dumnezeu -Tată care Ie-a poruncit: Fiţi sfinţi că şi Eu sînt Sfînt (1 Petru 1, 16 ; Luca 6, 36; Rom. 12, 12). Acolo unde glasul Evangheliei nu mai este ascultat, Biserica recomandă resemnare şi credinţă ture în dirijarea providenţii şi dreptăţii lui Dumnezeu (Ioan. 16, 1; F. Ap. 8,1; 13, 50; Rom. 12, 14; II Cor. 4, 9, Gal. 6,12; II Tim. 3,12). Deci ea nu recomandă vărsarea sîngelui, dar întrucît conducerea statului este principial o instituire dumnezeiască (Ioan 19,11; Rom. 13, 1-7), Biserica lasă pe seama mijloacelor ei organizatorice mult-felurite, de a rezolva răul intern şi extern al statului îngăduindu-1 ca pe un rău inevitabil asupra căruia Dumnezeu veghează (I Tim. 2, 1-4; Tit. 31; I Petru 2, 13, 15; Apoc. 13, 9-10; 16, 14).
1663. -"Părinţii noştri (Âtanasie) n-au socotit între ucigaşi pe cei ce au omorît în timp de război (legal de apărare). Eu socotesc că li s-ar putea da iertare celor ce s-au luptat pentm apărarea moralităţii şi a dreptei credinţe (ca la Judec. 21, 5-11; I Regi 15, 1-3; Exod. 17, 16). Dar socotesc că este bine să-i sfătuim şi să-i oprim de la împărtăşire timp de trei ani pentm că şi-au murdărit mîinile cu sînge şi mai ales dacă şi-au îndulcit inima ÎII a UCide" (I Regi 7, 13; III Regi 5, 1-6). Sf. Vasile 13.
1664. -"Voinicul care va ieşi la război şi se va lovi cu alt volnic şi-l va bimi şi-l va supune sub el, iar acela ştiind că va fi omorît se va supune şi se va mga să nu-l ucidă, iar biniitond nu se va milostivi şi-l va ucide să se lepede de creştinătate şi să se pocăiască douăzeci de ani şi metanii cîte o mie pe zi, fiindcă a ucis pe cel ce s-a supus lui...".
-PBG. 42.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.