RĂBDAREA

RĂBDAREA
1655. -Răbdarea este acceptarea liniştită a unei situaţii date, este curajul de a suferi întru aşteptarea împlinirii unei dorinţe sau unui ideal (1650). Răbdarea sau suferinţa aşteptării creştine este mai slabă sau mai puternică, mai scurtă sau mai lungă după felul credinţei şi al Idealului urmărit. Cine crede în Dumnezeu şi în poruncile Lui, suferă şi rabdă totul, ştiind că nici un fir de păr din cap nu se mişcă fără voia Tatălui Ceresc (Luca 12, 7). "Ba mai mult, ne bucurăm chiar în necazurile noastre, căci ştim că necazul aduce răbdare, dar răbdarea aduce biminţa în ispite, iar biminţa aduce nădejde, iar nădejdea aceasta nu înşeală niciodată, pentm că dragostea lui Dumnezeu (prin răbdare) s-w turnat în inimile noastre prin Sfîntul Duh , care ni s-a dat" (Rom. 5, 3-5). întru răbdarea voastră veţi dobîndi sufletele voastre, căci Dumnezeu poartă grijă de viaţa fiecămi în parte" (Luca 21, 19). Dumnezeu a şi pregătit portiţa de a scăpa din ispită mai înainte de a intru în ea (1 Cor. 10,13).
1656. -"Mei bogăţia, nici sărăcia nu sînt rele în ele însele, ci ajung astfel după voinţa celor ce se slujesc de ele...". Şi pe cel mic la suflet nu-l poate ajuta bogăţiile şi nici pe cel tare în virtute nu-l poate vătăma niciodată sărăcia. -Sf. I. Ilrisostom -D. Statui XV, 3-4.
1657. -"Robii creştini au fost legaţi în lanţuri, Domnul lor răstignit pe Cnice şi cu toate acestea propovăduirea evangheliei se întinde zilnic răspîndindu-se tocmai prin mijloacele prin care se credea a fi împiedicată. Cnicea şi lanţurile care se credeau odinioară că erau semne de groază, acum au ajuns semne de mîntuire...". Cînd vei şedea la masă îţi vei aduce aminte de toate acestea, te vei lăsa de beţie şi îmbuibare, învăţînd că trebuie să fim cu grijă zicîndu-ţi în tine însuţi: Pavel în lanţuri şi în temniţă, iar eu Ia beţie şi masă îmbelşugată, atunci cum voi mai dobîndi iertarea? sr. 1. Hrisostom -D. Statui XVI, 5.
1658. -"Ţi-a venit vreo ispită de la fratele şi supărarea te-a dus la ură? Nu te lăsa biruit de ură, ci învinge ura în dragoste. Şi vei învinge în chipul acesta: rugîndu-te pentru el cu adevărat lui Dumnezeu primind apărarea Lui sau chiar iscodindu-i tu apărarea şi socotindu-te pe tine cauză a ispitei şi fiind cu îndelungă răbdare pînă va trece norul". -Filoc. II, p. 102, 22.
1659. -"Bărbatul îndelung răbdător este cu mare înţelepciune (Prov. 14, 29) fiindcă toate ce-i vin asupră-şi le aduce în legătură cu sfîrşitul; şi aşteptîndu-l pe acesta, rabdă înlîmplările supărătoare; iar "sfîrşitul este viaţă veşnică" (Rom. 6, 22) după dumnezeiescul Apostol; "Iar viaţa veşnică aceasta este, ca să te cunoască pe line Unul adevăratul Dumnezeu şi pe Cel ce l-ai trimis, Iisus Hristos" (loan 17, 3) -Filoc. II, p. 102, 24.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.