FEMEILE

FEMEILE
762. - Femeia este egală cu bărbatul în fata lui Dumnezeu. Potrivit cu legile firii, ele au drepturi şi datorii, mai ales în viata familiară. Rostul în familie este mare (fit 2,4-5; Prov. 19, 14; 31, 11-30; Sirah 25,11; 26,1-20). Ea are datorii faţă de SOţ (Prov. 12,4; 11,16; Fac. 3, 16; I Cir. 7, 1-34; Efes. 5, 22-33), chiar şi do soţii necredincioşi (i Cor. 7, 13,16; I Petru 3,1-3). Să fie modestă şi evlavioasă (I Tim. 2,9-10), pentru ca să nu facă sminteală datorită firii ei în general, ea trebuie să tacă în biserică (laod. 44,44; Sf. Nichifor 15; Fac. 3,16; I Cor. 14, 34-35; I Tim. 2,12). Cea rămasă văduvă, dacă nu poate trăi în curăţia castităţii trebuie să se căsătorească (1 Cor. 7,9; I Tim. 5,10-15).
763. -Femeile rele se nenorocesc şi pe ele şi pe bărbaţii lor, iar copiii lor ajung rău, fiind lipsiţi de o creştere în frica lui Dumnezeu. Ea aduce în casă blestemul pentru toţi şi pentru ea (Ier. 3,12; Sirah 25,22; Prov. 12,4; 21, 9-19; 23, 24; 27, 15). Ele nenorocesc bărbaţii ca Eva (Fac. 3, 1-12; Dalila Jud. 14,15-17; 16,4-7); Iczabelc (III Regi 21,25), Ierodiada care şi-a făcut soţul criminal (Matei 14,2-10). Soţiile de preoţi sînt datoare să ajute pe soţii lor prin exemplul vieţii morale, modestie şi slătuire bună în vremuri grele. Să fie cinstite şi să nu umble în preacurvie, căci aduc caterisirea soţilor lor, în caz că ei le ţin mai departe ca soţii, iar copiii lor devin nenorociţi (Neocez. 8; Sf. Vasile 3; I ec. 3.).
764. - In societate şi mai ales în biserică, femeia trebuie să fie cu mare băgare de seamă, mai ales cînd vine în legătură cu persoane necăsătorite, fiindcă ea poate produce sminteală. Nu e vorba numai de păcate, ci şi de aparenţa păcatului, căci un cleric este prea mult în contact cu femei, pe lîngă faptul păcătuiţii, dar intervine şi prilejul de a sminti pe alţii. Un cleric trebuie să se teamă şi de umbra lui; o femeie cu adevărat cinstită, trebuie să se teamă în toate umbletele ei, căci o purtare imprudentă poate batjocori pe toţi şi pe femei şi pe clerici, şi în loc de folos duhovnicesc, diavolul le recoltează sufletele pentru osîndă iadului. Vai de cel prin care vine sminteală (Matei 5, 27-32; Marcu 9, 42; Sf. Vasile 88; I ec 3; VI ec 5).
765. -"Nu fiţi sminteală celor din afaiă, zice dwnnezeiesad ajyostol (I Cor. 10, 32). A petiece femei în episcopii sau în muiăsli/i, este un luau piicuiuilor de toată smiteala Dacă cineva va aduce fe/neie sclai'ă sau liberă (adică servitoare) în I mînăstire, sau iii episcopie patlni-Mdeplmkea^yimiiifi serviciu, să se/ceite, iar sJănwidM^aieiisească Iar dacă se va întîmplasă fie femei pe la caiacele lor, şi episcopia sau egumenul va merge acolo să nu se încredinţeze în acea vrane nici-un seniciu viewiei femei, ci să petreacă în alt loc deosebit, pînă ce va pleca episcopul sau egumenul de acolo paitiu nepiiliănbe". -Vil ec. 18.
766. -"Femeile pot şi e necesar să cînle în biserică la cor alături de băibaţi. Insă femeia singură nu poate fi cînlărcaţă la strană, sau paiaclisier, afară de călugăriţa în mînăstirea ei, şi nici nu poate predica sau să citească cazania (V. Hirotesie, Diaconiţă, Altar).

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.