AVORTUL

AVORTUL
117. -Avortul este uciderea pruncilor în pîntece, prin diferite mijloace. "Despre femeile care curvesc şi-şi omoară fătul în pîntece, for[îndu-se să facă ucideri, să se oprească după hotărîrea dată mai înainte, ca să se împărtăşească la ieşirea din viaţă. Dacă procedînd cu iubire de oameni, după cum am aflat, hotărîm ca (să fie oprite)»v/x'/;ie de zece ani, după treptele canonisirilor holurîte" - Ancira, 21.
118. -"Femeile, care iau buniieni otrăvitoare şi pieizăloarc, precum şi cele care primesc otrăvurile omorîtoare de pmnei, să se supună canonului de 20 de ani al ucigaşului".
119. -"Femeile, care-şi omoară copilul în pîntece prin meşteşugire, se supun canonisirii ucigaşului. La noi nu se ţine seama de subtilitatea expresiei de copil format sau neformat în pîntece, căci nu se osîndeşte numai pentru copilul care va să se nască, ci şi pentm primejdia femeii, care s-a pus pe sine în pericol de moarte, căci de multe ori, femeile care fac astfel de încercări se nenorocesc şi mor. Pe lîngă aceasta, se mai adaugă şi uciderea copilului, ca o ucidere după intenţie. Pocăinţa lor nu se va întinde pînă la moarte, ci să se primească după zece ani, însă să se aprecieze bine felul lor de îndreptare, nu numai după mulţimea anilor, ci şi după evlavia întru pocăinţă" - Sf. Vasile, 2.
120. -"Femeile care au născut in călătorie şi n-au purtai de grijă de pninc, să fie supuse vinovăţiei ucigaşului" - Sf. Vasile, 33.
121. -"Despre femeile de care Sf. Vasile în canonul 2 şi 18 spune că: femeile care strică copilul în pîntece cu meşteşuguri, precum şi cele care dau şi iau doctorii pentm ca să-i piardă şi să dea copilul afară, noi hotărîm ca (în condiţiile canonului 3) acestora să li se dea canonisire cel mult cinci sau trei ani" - Ioan Post. 33.
122. -"Femeile care fără voie au pierdut copilul, se canonisesc un an" - Ioan Post. 34.
123. -"Femeia care nu se îngrijeşte de copilul ei cu intenţie, sau din neglijenţă avortează, să i se dea canonul pentm uciderea premeditată" - loan Post. 36.
124. -"Femeia ce va bea ierburi ca să scurgă rodul trupului şi să nu nască coconi, aceea să aibă pocanie cinci ani şi metanii cîte treisute cinci pe zi. Iar de va face şi bărbatul aşa, mai rău este, nici Biserica să nu-i primească prescura lui, nici prinosul lui, de nu se va pocăi" -PBG, 20
125. -"Muierea care-şi va ucide pruncii la naştere cu ajutorul vrăjitorilor de bună voie, aceea întru toate zilele vieţii ei să se pocăiască. Muierea curvă ce va bea ierbi ca să nu nască, sau de va naşte şi va sugruma coconul ei, să aibă pocanie nouă ani şi metanii cîte 16o pe zi şi altele" - PBG. 20 .
126. -"Muierea de va zămisli şi va bea ceva ca să scurgă şi să se lepede începerea dintr-însa, să se pocăiască 8 ani şi metanii 367 zilnic. Dacă ea va muri din avort, să nu se îngroape în cimitir" -PBG. 124.
127. -"Femeile care-şi strică pîntecele, ca să nu mai nască copii, zece ani să se pocăiască. Doi ani să stea afară, în curtea Bisericii, trei ani să stea la -uşa Bisericii ascultînd Scripturile; alţi patm ani să stea cu catehumenii în tinda Bisericii, (adică în pronaos), pînă ce diaconul zice: "Cei chemaţi ieşiţi"...; iar un an să stea în Biserică cu credincioşii, la Liturghie şi apoi să se împărtăşească" - ILT. 21, p. 245.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.